بعصی عادتها و رفتارها باعث زیاد شدن استرس می شود، با شناختن آن‌ها می‌توان برخی را کنترل کرد. منبع: جام‌جم

بعصی عادتها و رفتارها باعث زیاد شدن استرس می شود، با شناختن آن‌ها می‌توان برخی را کنترل کرد. منبع: جام‌جم