۵۰ دستگاه اتوبوس برقی که با استفاده از شارژ باطری حرکت می‌کنند، اواخر امسال یا ابتدای سال آینده به ناوگان اتوبوسرانی پایتخت افزوده می‌شوند

۵۰ دستگاه اتوبوس برقی که با استفاده از شارژ باطری حرکت می‌کنند، اواخر امسال یا ابتدای سال آینده به ناوگان اتوبوسرانی پایتخت افزوده می‌شوند