رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال گفت که در آینده نزدیک «برای گفت‌وگو درباره مسائل مربوط به فوتبال» به ایران سفر خواهد کرد.

رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال گفت که در آینده نزدیک «برای گفت‌وگو درباره مسائل مربوط به فوتبال» به ایران سفر خواهد کرد.