قدم زدن شبانه در آب و هوای خنک و خلوتی شب‌، با نوشیدن یک لیوان آبمیوه تازه یا خوردن یک بستنی خوشمزه، خاطره‌انگیزتر هم می‌شود.

قدم زدن شبانه در آب و هوای خنک و خلوتی شب‌، با نوشیدن یک لیوان آبمیوه تازه یا خوردن یک بستنی خوشمزه، خاطره‌انگیزتر هم می‌شود.