تهران- ایرنا- تیم فوتبال اینتر با پیروزی برابر کالیاری، تکلیف قهرمانی سری آ ایتالیا را به روز آخر کشاند.

تهران- ایرنا- تیم فوتبال اینتر با پیروزی برابر کالیاری، تکلیف قهرمانی سری آ ایتالیا را به روز آخر کشاند.