روز گذشته اینترنت در وضعیت نابهنجاری قرار گرفت به گونه‌ای که نت‌بلاکس اعلام کرد، ۲۱ درصد کل توان اینترنتی کشور دچار اختلال شده است. این وضعیت چه تبعاتی ایجاد می‌کند؟…

روز گذشته اینترنت در وضعیت نابهنجاری قرار گرفت به گونه‌ای که نت‌بلاکس اعلام کرد، ۲۱ درصد کل توان اینترنتی کشور دچار اختلال شده است. این وضعیت چه تبعاتی ایجاد می‌کند؟