مهاجم تیم فوتبال لاتزیو شایعه علاقه لاتزیو به جذب او را تایید کرد.

مهاجم تیم فوتبال لاتزیو شایعه علاقه لاتزیو به جذب او را تایید کرد.