یک مقام رسمی آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، جزئیاتی از حمله به خانه ایمن الظواهری و اینکه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) چگونه او را شناسایی کرده و کشته است، منتشر کرد….

یک مقام رسمی آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، جزئیاتی از حمله به خانه ایمن الظواهری و اینکه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) چگونه او را شناسایی کرده و کشته است، منتشر کرد.