ایرج پزشکزاد، طنزپرداز و خالق دایی‌جان ناپلئون در ۹۴ سالگی در آمریکا دار فانی را وداع گفت.

ایرج پزشکزاد، طنزپرداز و خالق دایی‌جان ناپلئون در ۹۴ سالگی در آمریکا دار فانی را وداع گفت.