تصویری عاشقانه از ایرج‌طهماسب در کنار دخترش منتشر شده که در ادامه مشاهده می‌کنید.

تصویری عاشقانه از ایرج‌طهماسب در کنار دخترش منتشر شده که در ادامه مشاهده می‌کنید.