کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه با ایگور مورگولوف معاون وزیر امور خارجه روسیه دیدار کرد و دو طرف درباره موضوع‌های همکاری‌های دوجانبه گفتگو و تبادل نظر کردند….

کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه با ایگور مورگولوف معاون وزیر امور خارجه روسیه دیدار کرد و دو طرف درباره موضوع‌های همکاری‌های دوجانبه گفتگو و تبادل نظر کردند.