سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح ایران در دیدار با ندیم رضا رئیس کمیته مشترک روسای ستاد ارتش پاکستان اظهار داشت بدون تردید در سال‌های اخیر با تلاش فرماندهان و مسئولان دو کشور روابط فی مابین توسعه خوبی یافته و این روابط باید توس…

سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح ایران در دیدار با ندیم رضا رئیس کمیته مشترک روسای ستاد ارتش پاکستان اظهار داشت بدون تردید در سال‌های اخیر با تلاش فرماندهان و مسئولان دو کشور روابط فی مابین توسعه خوبی یافته و این روابط باید توسعه و استمرار یابد.