شهاب عزیزی خادم اعلام کرد: به لطف خدا و دعای خیر مردم اتفاق مهمی بعد از سالها رخ داد و ان شاالله در بازی با سوریه میزبان خواهیم بود. این مهم می تواند راه صعود ما را هموار کند….

شهاب عزیزی خادم اعلام کرد: به لطف خدا و دعای خیر مردم اتفاق مهمی بعد از سالها رخ داد و ان شاالله در بازی با سوریه میزبان خواهیم بود. این مهم می تواند راه صعود ما را هموار کند.