حسین امیرعبداللهیان، اعلام کرد که سند عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای به تایید سران رسید.

حسین امیرعبداللهیان، اعلام کرد که سند عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای به تایید سران رسید.