آنتونو گوترش اعلام کرد که هشت کشوری که حق رای خود را در سازمان ملل از دست داده‌اند ایران، سودان، ونزوئلا، آنتیگوآ و باربودا، کنگو، گینه و پاپوآ گینه نو هستند….

آنتونو گوترش اعلام کرد که هشت کشوری که حق رای خود را در سازمان ملل از دست داده‌اند ایران، سودان، ونزوئلا، آنتیگوآ و باربودا، کنگو، گینه و پاپوآ گینه نو هستند.