همزمان با هفته هوای پاک و به منظور حفاظت و صیانت از محیط زیست در راستای اهداف و ماموریت شرکت نفت ایرانول، سیستم پایش آنلاین گازهای خروجی دودکش کوره واحد شماره 2 روغن سازی آبادان امروز (چهارشنبه 29 دیماه) با حضور فتحی رییس سازمان محیط زیست آبادان و مدیر…

همزمان با هفته هوای پاک و به منظور حفاظت و صیانت از محیط زیست در راستای اهداف و ماموریت شرکت نفت ایرانول، سیستم پایش آنلاین گازهای خروجی دودکش کوره واحد شماره 2 روغن سازی آبادان امروز (چهارشنبه 29 دیماه) با حضور فتحی رییس سازمان محیط زیست آبادان و مدیران ارشد شرکت نفت ایرانول افتتاح و به بهره برداری رسید.