اردوی جدید تیم ملی فوتبال زنان ایران قرار است از چهارشنبه در مرکز ملی فوتبال برقرار شود.

اردوی جدید تیم ملی فوتبال زنان ایران قرار است از چهارشنبه در مرکز ملی فوتبال برقرار شود.