وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با معاون وزیر درفاع عربستان سعودی درباره ایران گفت‌وگو کرد.

وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با معاون وزیر درفاع عربستان سعودی درباره ایران گفت‌وگو کرد.