دبیر ستاد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان هرمزگان گفت: ایجاد کانون‌های تخصصی فرهنگی و هنری بانوان مساجد راه‌کاری موثر در راستای جذب دختران و زنان به مسجد است….

دبیر ستاد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان هرمزگان گفت: ایجاد کانون‌های تخصصی فرهنگی و هنری بانوان مساجد راه‌کاری موثر در راستای جذب دختران و زنان به مسجد است.