استعلام دهک یارانه خانوار نیازمند ورود به سامانه دهک بندی یارانه معیشتی است، موضوعی که این روزها دغدغه بسیاری است تا بدانند در چه وضعیتی از نظر دهک های یارانه ای قرار دارند….

استعلام دهک یارانه خانوار نیازمند ورود به سامانه دهک بندی یارانه معیشتی است، موضوعی که این روزها دغدغه بسیاری است تا بدانند در چه وضعیتی از نظر دهک های یارانه ای قرار دارند.