«اگر فردا هرگز نیاید / If Tomorrow Never Comes» یکی از قطعاتی است که هارپرولی با ساز دهنی یا هارمونیکا اجرا کرده است. اجرای این قطعه را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید….

«اگر فردا هرگز نیاید / If Tomorrow Never Comes» یکی از قطعاتی است که هارپرولی با ساز دهنی یا هارمونیکا اجرا کرده است. اجرای این قطعه را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.