اقتصادنیوز: متخصصان به این نتیجه رسیده اند که چاقی، عدم تحرک بدنی و عدم اخذ مدرک دیپلم از عوامل مهم ابتلای افراد به آلزایمر در آمریکا هستند.

اقتصادنیوز: متخصصان به این نتیجه رسیده اند که چاقی، عدم تحرک بدنی و عدم اخذ مدرک دیپلم از عوامل مهم ابتلای افراد به آلزایمر در آمریکا هستند.