غذاهای مغذی و با طبع گرم طرفداران زیادی دارند. خورش فسنجان هم از جمله همین غذاهاست ولی بعضی‌ها طعم و مزه آن را دوست ندارند و در واقع از یک غذای مقوی محروم هستند….

غذاهای مغذی و با طبع گرم طرفداران زیادی دارند. خورش فسنجان هم از جمله همین غذاهاست ولی بعضی‌ها طعم و مزه آن را دوست ندارند و در واقع از یک غذای مقوی محروم هستند.