در بیماری دیابت بدن توانایی لازم برای تولید انسولین یا استفاده‌ درست از آن را ندارد که به این حالت دیابت نوع ۲ یا همان دیابت بزرگسالان می‌گویند….

در بیماری دیابت بدن توانایی لازم برای تولید انسولین یا استفاده‌ درست از آن را ندارد که به این حالت دیابت نوع ۲ یا همان دیابت بزرگسالان می‌گویند.