همه ما در شبانه‌روز به‌طور متوسط بین ۵۰ تا ۱۰۰ عدد تار موی سرمان را از دست می‌دهیم. اما این موها با موهای تازه جایگزین می‌شوند. بنابراین تراکم موی روی سر ما تغییر نمی‌کند و ثابت می‌ماند….

همه ما در شبانه‌روز به‌طور متوسط بین ۵۰ تا ۱۰۰ عدد تار موی سرمان را از دست می‌دهیم. اما این موها با موهای تازه جایگزین می‌شوند. بنابراین تراکم موی روی سر ما تغییر نمی‌کند و ثابت می‌ماند.