اکران مردمی فیلم آتابای شامگاه دوشنبه ۸ آذرماه در پردیس سینمایی آزادی با حضور سحردولتشاهی و هانیه توسلی برگزار شد.

اکران مردمی فیلم آتابای شامگاه دوشنبه ۸ آذرماه در پردیس سینمایی آزادی با حضور سحردولتشاهی و هانیه توسلی برگزار شد.

اکران مردمی فیلم آتابای
اکران مردمی فیلم آتابای
اکران مردمی فیلم آتابای
اکران مردمی فیلم آتابای
اکران مردمی فیلم آتابای
اکران مردمی فیلم آتابای
اکران مردمی فیلم آتابای