اکران خصوصی فیلم پوست به کارگردانی و نویسندگی بهمن ارک و بهرام ارک و تهیه‌کنندگی محمدرضا مصباح شامگاه چهارشنبه ۲۸ مهرماه با حضور عوامل فیلم و جمعی از هنرمندان برگزار شد.

اکران خصوصی فیلم پوست به کارگردانی و نویسندگی بهمن ارک و بهرام ارک و تهیه‌کنندگی محمدرضا مصباح شامگاه چهارشنبه ۲۸ مهرماه با حضور عوامل فیلم و جمعی از هنرمندان برگزار شد.

اکران خصوصی فیلم پوست
اکران خصوصی فیلم پوست
اکران خصوصی فیلم پوست
اکران خصوصی فیلم پوست
اکران خصوصی فیلم پوست
اکران خصوصی فیلم پوست
اکران خصوصی فیلم پوست
اکران خصوصی فیلم پوست
اکران خصوصی فیلم پوست
اکران خصوصی فیلم پوست
اکران خصوصی فیلم پوست
اکران خصوصی فیلم پوست
اکران خصوصی فیلم پوست
اکران خصوصی فیلم پوست
اکران خصوصی فیلم پوست
اکران خصوصی فیلم پوست
اکران خصوصی فیلم پوست
اکران خصوصی فیلم پوست
اکران خصوصی فیلم پوست