مراسم اکران خصوصی فیلم عماد و طوبی با پاسداشت یاد علی انصاریان بازیگر این فیلم، شامگاه ۳ آذرماه در سینما فرهنگ برگزار شد.

مراسم اکران خصوصی فیلم عماد و طوبی با پاسداشت یاد علی انصاریان بازیگر این فیلم، شامگاه ۳ آذرماه در سینما فرهنگ برگزار شد.

اکران خصوصی فیلم عماد و طوبی
اکران خصوصی فیلم عماد و طوبی
اکران خصوصی فیلم عماد و طوبی
پژمان جمشیدی در اکران خصوصی فیلم عماد و طوبی
اکران خصوصی فیلم عماد و طوبی
رضا عنایتی و جواد کاظمیان در اکران خصوصی فیلم عماد و طوبی