در سالی که گذشت صنعت و بازار خودروی ایران با چالش‌های فراوانی دست و پنجه نرم کرد. اما در خارج از مرزهای ایران نیز مشکلات کمی وجود نداشت.

در سالی که گذشت صنعت و بازار خودروی ایران با چالش‌های فراوانی دست و پنجه نرم کرد. اما در خارج از مرزهای ایران نیز مشکلات کمی وجود نداشت.