مستد کوتاه «اُجاق» به کارگردانی علی بلندنظر در بخش گردشگری ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم viva بوسنی رقابت خواهد کرد.

مستد کوتاه «اُجاق» به کارگردانی علی بلندنظر در بخش گردشگری ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم viva بوسنی رقابت خواهد کرد.