اسکات بریر، رئیس آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا روز سه شنبه در اظهارات خود به کمیته نیروهای مسلح سنا ادعا کرد که اوکراین بین هشت تا ۱۰ فرمانده روسیه را کشته است….

اسکات بریر، رئیس آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا روز سه شنبه در اظهارات خود به کمیته نیروهای مسلح سنا ادعا کرد که اوکراین بین هشت تا ۱۰ فرمانده روسیه را کشته است.