کانون کارگردانان سینمای ایران اولین گردهمایی جوانان این کانون را برگزار می کند. به گزارش سینماسینما، در این دیدار گروهی بررسی حضور کارگردانان جوان در سینما و همکاری با تهیه کنندگان حرفه ای و لزوم ارتباط هر چه بیشتر با نسل قبلی کارگردانان سینما و گفتگو در مورد راهکارهای صنفی در ارتقای کیفی صنعت سینما […]

کانون کارگردانان سینمای ایران اولین گردهمایی جوانان این کانون را برگزار می کند.
به گزارش سینماسینما، در این دیدار گروهی بررسی حضور کارگردانان جوان در سینما و همکاری با تهیه کنندگان حرفه ای و لزوم ارتباط هر چه بیشتر با نسل قبلی کارگردانان سینما و گفتگو در مورد راهکارهای صنفی در ارتقای کیفی صنعت سینما توسط نسل جوان کارگردانان انجام خواهد شد.
این مراسم سه شنبه شانزدهم آذر ماه ۱۴۰۰ در خانه سینما (خیابان سمنان) برگزار می شود.