رازی که خیلی از مشهدی‌ها از آن بی‌خبرند، این است که نخستین چهارطبقه شهر مشهد، نه در مکانی که امروز شهرت دارد، بلکه در کنار ورودی باب‌السلام حرم مطهر، متصل به صحن نو (آزادی) ساخته شد و ظاهراً تا سال ۱۳۵۴ هم پابرجا ماند.
اولین چهار طبقه مشهد کجا ساخته شد…

رازی که خیلی از مشهدی‌ها از آن بی‌خبرند، این است که نخستین چهارطبقه شهر مشهد، نه در مکانی که امروز شهرت دارد، بلکه در کنار ورودی باب‌السلام حرم مطهر، متصل به صحن نو (آزادی) ساخته شد و ظاهراً تا سال ۱۳۵۴ هم پابرجا ماند.
اولین چهار طبقه مشهد کجا ساخته شد؟