دستور فوری رئیس‎جمهور در نشست هیئت دولت برای رسیدگی به وضعیت زلزله‎زدگان در جنوب کشور

دستور فوری رئیس‎جمهور در نشست هیئت دولت برای رسیدگی به وضعیت زلزله‎زدگان در جنوب کشور