دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در توئیتی به سوء قصد به جان نخست‌وزیر عراق واکنش نشان داد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در توئیتی به سوء قصد به جان نخست‌وزیر عراق واکنش نشان داد.