امیر قلعه نویی در اولین تمرین تیم ملی از علاقه اش به فوتبال هجومی خبر داد.

امیر قلعه نویی در اولین تمرین تیم ملی از علاقه اش به فوتبال هجومی خبر داد.