عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آزاد شدن واردات خودرو، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست تا برخورد با مافیای خودرو را هم با مجاهدت عملی کند….

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آزاد شدن واردات خودرو، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست تا برخورد با مافیای خودرو را هم با مجاهدت عملی کند.