اولین دستور بانک مرکزی با مدیر جدید
اولین دستور بانک مرکزی با مدیر جدید

گروه اقتصاد شهریاریها : بانک مرکزی صندوق‌های قرض الحسنه تک شعبه‌ای را مکلف به درج مشخصات و اطلاعات اعضای هیئت امناء، اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و سیستم‌های نرم‌افزاری در سامانه این بانک کرد. در دستورالعمل بانک مرکزی آمده است: کلیه صندوق‌های قرض‌الحسنه فعال در سطح کشور، اعم از تک‌ شعبه‌ای و صندوق‌های تحت پوشش سازمان اقتصاد […]

بانک مرکزیگروه اقتصاد شهریاریها : بانک مرکزی صندوق‌های قرض الحسنه تک شعبه‌ای را مکلف به درج مشخصات و اطلاعات اعضای هیئت امناء، اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و سیستم‌های نرم‌افزاری در سامانه این بانک کرد.

در دستورالعمل بانک مرکزی آمده است: کلیه صندوق‌های قرض‌الحسنه فعال در سطح کشور، اعم از تک‌ شعبه‌ای و صندوق‌های تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی موظف هستند حداکثر تا تاریخ 15 آبان ماه امسال با مراجعه به آدرس اینترنتی nbfi.cbi.ir (قسمت‌ صندوق‌های قرض‌الحسنه- تقاضای تطبیق) نسبت به درج مشخصات صندوق، اعضای هیئت امناء، اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و سیستم‌های نرم‌افزاری مورد استفاده اقدام و ضمن اخذ کد رهگیری، مدارک و مستندات لازم را به اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی ارسال نمایند.

همچنین آن دسته از صندوق‌های قرض‌الحسنه که پیش از این به سامانه مذکور مراجعه و کد رهگیری اخذ نموده‌اند لازم است در مهلت مقرر با درج کد رهگیری اخذ شده از طریق بخش “ویرایش تقاضا” در سامانه مذکور وارد و نسبت به تکمیل اطلاعات مربوطه اقدام نمایند.

صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای بیش از یک شعبه نیز مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ این اطلاعیه نسبت به تجمیع و تقلیل شعب خود در حد یـک شعبه اقدام و حسب مراتب یاد شـده در خصوص صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای (به شرح فوق) عمل نمایند.

بر اساس این اطلاعیه مهلت تعیین شده به هیچ‌ وجه قابل تمدید نبوده و پس از اتمام مدت مقرر، بازرسان بانک مرکزی در سطح کشور صندوق‌ها را کنترل و از فعالیت آنها جلوگیری به عمل می‌آورند و از سویی انجام هیچ یک از این اقدامات به منزله موافقت و یا صدور مجوز فعالیت نبوده و متضمن هیچگونه تعهدی برای بانک مرکزی در خصوص اعطای مجوز فعالیت قرض‌الحسنه نیست.