شرکت‌های گوشی‌ساز از جمله سامسونگ در یک سال اخیر توجه ویژه‌ای به سیستم ارتباط ماهواره‌ای نشان داده‌اند. آیفون از نسل گذشته به قابلیت ارسال پیام اضطراری ازطریق ماهواره مجهز شده است؛ اما تماس ماهواره‌ای ارائه نمی‌دهد….

شرکت‌های گوشی‌ساز از جمله سامسونگ در یک سال اخیر توجه ویژه‌ای به سیستم ارتباط ماهواره‌ای نشان داده‌اند. آیفون از نسل گذشته به قابلیت ارسال پیام اضطراری ازطریق ماهواره مجهز شده است؛ اما تماس ماهواره‌ای ارائه نمی‌دهد.