پیکر علی اکبر بادامچیان از فعالان نهضت انقلاب اسلامی صبح یکشنبه( ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱) از مقابل مسجد الرضا (ع) در میدان شهدا تشییع شد.

پیکر علی اکبر بادامچیان از فعالان نهضت انقلاب اسلامی صبح یکشنبه( ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱) از مقابل مسجد الرضا (ع) در میدان شهدا تشییع شد.