اولین بخشدار بخش جدید جوقین شهرستان شهریار معرفی شد
اولین بخشدار بخش جدید جوقین شهرستان شهریار معرفی شد

شهریاریها : طی مراسمی سید علی رحیمی به‌عنوان اولین سرپرست بخشداری بخش جدید جوقین شهرستان شهریار و هادی منجیلی به‌عنوان بخشدار مرکزی شهریار معرفی شدند. سال ۱۳۹۷ بخش جدیدی با نام جوقین با پیشنهاد وزارت کشور در هیات دولت مطرح و با استناد به ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تصویب شده بود […]

شهریاریها : طی مراسمی سید علی رحیمی به‌عنوان اولین سرپرست بخشداری بخش جدید جوقین شهرستان شهریار و هادی منجیلی به‌عنوان بخشدار مرکزی شهریار معرفی شدند.

سال ۱۳۹۷ بخش جدیدی با نام جوقین با پیشنهاد وزارت کشور در هیات دولت مطرح و با استناد به ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تصویب شده بود و به وزارت کشور نیز جهت ابلاغ نهایی به استانداری تهران و نهایتاً فرمانداری شهریار، ابلاغ شد.

بخش جوقین به مرکزیت شهر وحیدیه از ترکیب دهستان‌های جوقین، فردوس و شهر فردوسیه ایجاد شد و تشکیل بخش جدید دیگری نیز با مرکزیت باغستان در حال بررسی و طی روند قانونی است.

امروز نیز طی مراسمی در فرمانداری شهریار تکریم و معارفه بخشدار مرکزی شهریار و بخشدار بخش جدید جوقین برگزار شد و سید علی رحیمی، بخشدار پیشین بخش مرکزی شهریار به عنوان سرپرست بخشداری بخش جدید جوقین و هادی منجیلی به عنوان بخشدار بخش مرکزی شهریار با حکم استاندار تهران منصوب و معارفه شدند.