رکنا ورزشی: مدیر عامل جدید باشگاه پرسپولیس با خبرهای خوش به سوی بازیکنانش می رود.

رکنا ورزشی: مدیر عامل جدید باشگاه پرسپولیس با خبرهای خوش به سوی بازیکنانش می رود.