اقتصادنیوز: رئیس جمهور کشورمان پس از بازگشت از سفر به آمریکا گفت: دشمنان تلاش بسیاری کردند تا صدای ملت ایران در سفر به نیویورک شنیده نشود؛ اما آنان به خواست خود نرسیدند.

اقتصادنیوز: رئیس جمهور کشورمان پس از بازگشت از سفر به آمریکا گفت: دشمنان تلاش بسیاری کردند تا صدای ملت ایران در سفر به نیویورک شنیده نشود؛ اما آنان به خواست خود نرسیدند.