در نهایت بعد از گمانه‌زنی‌های فراوان «صادق خلیلیان» وزیر سابق جهاد کشاورزی در دولت محمود احمدی‌نژاد از سوی هیئت دولت به‌عنوان استاندار خوزستان معرفی شد.

– …

در نهایت بعد از گمانه‌زنی‌های فراوان «صادق خلیلیان» وزیر سابق جهاد کشاورزی در دولت محمود احمدی‌نژاد از سوی هیئت دولت به‌عنوان استاندار خوزستان معرفی شد.