میخائیل اولیانوف به لحن روزگویانه مقام‌های اتحادیه اروپا درباره مذاکرات وین واکنش نشان داد.

میخائیل اولیانوف به لحن روزگویانه مقام‌های اتحادیه اروپا درباره مذاکرات وین واکنش نشان داد.