گویا ترس در بازار طلا تمامی ندارد و در حالی که طلا هفته پیش توانسته بود به کانال 1800 دلاری برسد، مجددا در اولین روز معاملاتی هفته قیمت فلز زرد ریزش قابل توجهی داشت. در حالی که ترس به بازار طلا بازگشته است، داده نشان می دهد شاخص ترس و طمع در بازار بیت …

گویا ترس در بازار طلا تمامی ندارد و در حالی که طلا هفته پیش توانسته بود به کانال 1800 دلاری برسد، مجددا در اولین روز معاملاتی هفته قیمت فلز زرد ریزش قابل توجهی داشت. در حالی که ترس به بازار طلا بازگشته است، داده نشان می دهد شاخص ترس و طمع در بازار بیت کوین پس از هفته ها به محدوده خنثی بازگشته است.