رییس فدراسیون کبدی از پرداخت پاداش بازیکنان تیم کبدی جوانان که سال گذشته قهرمان جهان شدند خبر داد.

رییس فدراسیون کبدی از پرداخت پاداش بازیکنان تیم کبدی جوانان که سال گذشته قهرمان جهان شدند خبر داد.