هافبک نروژی تیم فوتبال رئال مادرید برای فصل آینده در این تیم می ماند.

هافبک نروژی تیم فوتبال رئال مادرید برای فصل آینده در این تیم می ماند.