رآیند ارزش معاملات خُرد و توان سمت تقاضا نشان میدهد بازار توان لازم برای رشد شاخص را دارد و بسیار محتمل است شاخص دوباره از نیمه کانال 1.4 میلیون واحد بگذرد….

رآیند ارزش معاملات خُرد و توان سمت تقاضا نشان میدهد بازار توان لازم برای رشد شاخص را دارد و بسیار محتمل است شاخص دوباره از نیمه کانال 1.4 میلیون واحد بگذرد.