تولیت آستان قدس رضوی از اهدای ۳۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان کم‌برخوردار مشهدی خبر داد.

تولیت آستان قدس رضوی از اهدای ۳۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان کم‌برخوردار مشهدی خبر داد.